Monday, 2 July 2012

Sekapur Sirih


SEKAPUR SIRIH

Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Pengasih. 

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Syukur ke hadrat ilahi dengan limpah kurniaNya dapat kita bertemu di dalam ruangan laman blog SMK Labu Besar 2012.

Sekian, terima kasih.


clock